Kursy

Obecnie CKP współpracuje z wieloma zakładami przemysłowymi oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego z naszego regionu w zakresie organizowania i prowadzenia kursów zawodowych oraz szkoleń BHP.


Prowadzimy kursy:

  • spawalnicze
  • obróbki skrawaniem
  • uprawnienia URE (SEP)


Do góry