Informacje

Centrum Kształcenia Praktycznego
jest samodzielną jednostka działającą
od 1 września 2000 r,
powołaną Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie
Nr XIX/376/2000r z dnia 17.04.2000r.

Organ prowadzący:
Miasto Jastrzębie Zdrój

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Śląski Kurator OświatyDyrektor CKP: mgr. inż. Dariusz Przygodzki

W skład CKP wchodzą:
- warsztaty szkolne przy ulicy Harcerskiej
- warsztaty szkolne przy ulicy Staszica


Do góry