Sztolnia przy KWK Pniwek - Galeria

Perspektywa chodnika g z widokiem na napd przenonika tamowego PTG 1000

Obudowy drewniane:
S tu wykorzystane dwa rodzaje obudowy drewnianej tzw obudowa wielobokowa do utrzymania zewntrznych gabarytw wyrobiska i obudowa tzw podcigi drewniane w celu dodatkowej podpornosci obudowy waciwej

Obudowa zmechanizowana:
W sztolni znajduje si tez obudowa zmechanizowana firmy Glinik i Fazos.

Mgr Nowosielski kierownik sztolni:
Sprawy administracyjne na terenie KWK PNIWEK dla sztolni s prowadzone z powodzeniem przez Pana Wodzimierza z korzyci dla obu szk CKP i Pawowice

Zabezpieczanie stropu na poczeniu ciany i chodnika.

Przodek:
Przodek grniczy to wyrobisko udostpniajce lub przygotowawcze do eksploatowania cian Pozwala to przygotowa wybieranie wgla w sposb (w obecnych czasach ) szybki sprawny i bezpieczny nawet do 12000 ton na dob.

Elektrycy:
Przygotowanie do otwarcia KWSOI w celu zabezpieczenia przed rozpoczciem prac wydobywczych

Transport:
Bez dobrze przygotowanych przenonikw odstawy G transport urobku jest praktycznie nie moliwy dlatego staa kontrola odstawy prowadzi do sukcesu wydobycia.

Wykadka:
Haslo niewiele mwice ale dotyczy zabezpieczenia wnk cianowych i chodnikw przed cinieniem pionowym lub bocznym.


Do gry